Tijger Workshop

Altijd al oog in oog willen staan met een tijger of leeuw? Beleef een avontuurlijke tijgerworkshop.

Adopteer een dier

De adoptie van een opgevangen dier bij Stichting Leeuw is symbolisch.

Jaagsimulator

De speelsheid, snelheid en jachtinstinct van de katachtigen kan je van dichtbij zien op Landgoed Hoenderdaell.

The Lions Foundation

Stichting Leeuw heeft in Zuid-Afrika de gelegenheid gehad hun eigen verblijf te realiseren.

Stichting Leeuw

De pagina gaat over Stichting Leeuw in Anna Paulowna. De Stichting heeft op Landgoed Hoenderdaell een centrum waar ze Grote Roofkatten opvangen. De Stichting draait geheel op vrijwilligers.
Stichting Leeuw
Stichting Leeuw4 days ago
Met de feestdagen geven we graag kadootjes aan de mensen die ons lief zijn.
Sommige mensen en bedrijven geven liever een gift aan een goed doel.

Zoek jij of zoekt jouw bedrijf een goed doel? Denk dan eens aan Stichting Leeuw!

Er staan verschillende leuke projecten op stapel voor 2021, met verschillende thema’s, zoals:
• Jeugd en Educatie
• Help je onze dieren aan een droomleven?
• Mooi en vooral veilig opvangcentrum

Wat houden die projecten in?

• JEUGD EN EDUCATIE

Er is veel dierenleed in de wereld, bewust en onbewust doen we er misschien allemaal wel aan mee. Leer meer hierover in de educatieruimte van Stichting Leeuw: van circusdieren, schattige knuffelleeuwen en Chinese geneesmiddelen tot ernstig bedreigde Siberische tijgers.

De boodschap verspreiden… bij jong en oud komt de boodschap nog beter over met interactieve educatie. Het is een grote wens van Stichting Leeuw om dit te realiseren.

• HELP JE ONZE DIEREN AAN EEN DROOMLEVEN?

Een deel van de leeuwen en tijgers komt in aanmerking voor een beter leven in Zuid-Afrika en Thailand. In hun natuurlijke habitat, in een groot verblijf van 15.000 vierkante meter. Ook op deze locaties worden hoge eisen gesteld aan het welzijn en de veiligheid van de dieren. Ieder dier krijgt goed eten, medische verzorging, voldoende verrijking, bewaking en een mooi en groot verblijf.

Met jouw hulp kunnen we 50 leeuwen en tijgers opvangen in Zuid-Afrika en Thailand.

• MOOI EN VEILIG OPVANGCENTRUM

Volgend jaar bestaat Stichting Leeuw 10 jaar!
Geweldig nieuws en er is zoveel bereikt in die 10 jaar. Er zijn totaal 65 dieren gered en al 13 leeuwen verhuisd naar een mooi verblijf in Zuid-Afrika.

Het betekent helaas ook dat er onderhoud nodig is aan de binnenverblijven. Werken met grote roofdieren stelt hoge eisen aan de veiligheid van dieren en medewerkers. Om de veiligheid te blijven garanderen worden de oude ijzeren panelen van de binnenverblijven vervangen door verzinkte elementen.

Stichting Leeuw kijkt uit naar de feestdagen!

Wil je goed doen met de feestdagen en bijdragen aan deze projecten, stuur dan een e-mail aan: trude@stichtingleeuw.nl

Direct een gift doen kan ook via de donatiebutton of via www.stichtingleeuw.nl/checkout-donation/

The holidays are a time for giving presents to those we love.
Some people and businesses prefer making a charitable donation,though.

Are you or is your company looking for the right charity? Then consider Stichting Leeuw!

We have several great projects scheduled for 2020, such as:
• Youth and Education
• Help our animals to live their dream lives!
• Beautiful and safe animal sanctuary

What do these projects entail?

• Youth and Education
Animal abuse is everywhere, and we might be contributing to it - either knowingly or unknowingly.
Learn more in Stichting Leeuw's educational space. From circus animals, cute cuddling cubs and Chinese medicines to the severely endangered Siberian tigers.
Spreading the message to young and old: messages come across more forcefully through interactive education. It is one of Stichting Leeuw's most ardent wishes to educate the masses on this topic.

• Help our animals to live their dream lives!
Some of our lions and tigers are eligible for better lives in South Africa and Thailand. There, they will live in their natural habitat in massive enclosures of 15,000 square meters. These locations have high standards for the well-being and safety of the animals. Every animal is provided with a proper diet, medical care, sufficient enrichment, security personnel and a beautiful, large enclosure.
With your help, we can house 50 lions and tigers in South Africa and Thailand.

• Beautiful and safe animal sanctuary
Next year will see Stichting Leeuw's 10th anniversary! It is amazing how much we have accomplished in those ten years: a total of 65 animals were saved and 13 lions were moved to an amazing new home in South Africa.
The anniversary also means that we need to carry out maintenance on the indoor enclosures, since working with large predators requires high safety standards for both our animals and our employees. In order to ensure everyone's safety, we will be replacing the old, iron panels in the indoor enclosures with galvanised steel elements.

Stichting Leeuw is looking forward to the holidays!

If you would like to be charitable this holiday season by contributing to (one of) these projects, please send an email to: trude@stichtingleeuw.nl
You may also make a donation through the donation button or on www.stichtingleeuw.nl/checkout-donation/
Stichting Leeuw
Stichting Leeuw1 week ago
Tyson ligt graag in zijn huisje te slapen, maar vanmorgen was hij druk bezig met zijn ochtendwandeling.

Tyson usually likes to sleep in his little house, but today he was having a nice morning walk.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!