Tiger Workshop

Ever wondered what it would be like to see eye to eye with a tiger or lion? Here’s your chance to find out.

Adopt An animal

The adoption of one of the big cats at the Stichting Leeuw rescue facility is symbolic.

HUNTING SIMULATOR

The playfulness, speed and hunting instinct of the big cats at Landgoed Hoenderdaell can be observed at close range.

The Lions Foundation

Stichting Leeuw had the opportunity to realize their own sanctuary in South Africa.

Stichting Leeuw

De pagina gaat over Stichting Leeuw in Anna Paulowna. De Stichting heeft op Landgoed Hoenderdaell een centrum waar ze Grote Roofkatten opvangen. De Stichting draait geheel op vrijwilligers.
Stichting Leeuw
Stichting Leeuw3 days ago
Siberische tijger Bohdana vond de sneeuw wel interessant. De meeste dieren lagen liever binnen.

Siberian tiger Bohdana seemed intrigued by the snow, whereas most animals preferred to stay indoors.
Stichting Leeuw
Stichting Leeuw
Stichting Leeuw3 days ago
Remy
Stichting Leeuw
Stichting Leeuw4 days ago
Corona crisis heeft grote gevolgen voor de inkomsten van Stichting Leeuw.

Graag willen we een beroep doen op de kracht van social media.
Vanwege de zware en lang aanhoudende maatregelen loopt Stichting Leeuw achter op de inkomsten voor onze dieren daar het park nog langer gesloten moet zijn.

Hierdoor is extra steun zo ontzettend hard nodig. Dat kan zijn in de vorm van eenmalige donatie, donateur of adoptant worden of fondsenwerving van uw bedrijf (zoals sponsoring van transport, bouw verblijf in land van herkomst etc).
*daar wij ANBI zijn, is het bij een 5 jarig contract tot 40% aftrekbaar bij de belastingdienst. www.stichtingleeuw.nl/steun-ons/

Uw gift wordt aantoonbaar gebruikt voor de verzorging van dieren en realisatie van extra opvang plekken. Op de foto ziet u de mooie stappen die Omar heeft gemaakt.

Dit bericht delen is al lief ❤

Ga voor meer info naar www.stichtingleeuw.nl/meer-info-contact/

Financial consequences of Corona crisis hit Stichting Leeuw hard

We would like to invoke the power of social media. Due to the strict and even lengthier Corona measures, the new lockdown means Stichting Leeuw is losing the income it needs to care for its animals.

As such, we really need extra support. Support can take the form of a single donation, a donorship or adoptive parentship, or a fundraising activity within your company (such as a sponsorship for the transport of animals to their country of origin of the build of an enclosure in an animal's country of origin).
*as we are a charity, a five-year sponsorship contract is tax deductible up to 40%. www.stichtingleeuw.nl/steun-ons/

Your donation will be used (and demonstrably so) for the care of our animals and the realisation of extra rescues. This photograph shows the great steps Omar has taken.

Simply sharing this message would be amazing ❤

Please visit www.stichtingleeuw.nl/meer-info-contact/ for more information.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!