Organisatie

Op 26 oktober 2011 is Stichting Leeuw opgericht door P.H. Kruijff (voorzitter), A.M. Roecoert (penningmeester) en R.J. Zagt (secretaris). Dit zijn tevens de bestuursleden.

De dagelijkse aansturing gebeurt door R.P.M. Kruijff. Geen van de bestuursleden van Stichting Leeuw ontvangt een salaris of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur laat zich adviseren door externe specialisten op het gebied van houden en terugplaatsen van grote katachtige roofdieren. (Het statutaire doel van de Stichting Leeuw is opvang en verzorging van roofdieren en het rehabiliteren van roofdieren naar hun oorspronkelijke leefgebied. Alternatief 1!)

De Stichting Leeuw heeft ten doel:

 1. Het welzijn van roofdieren binnen en buiten Nederland duurzaam te verbeteren.
 2. Werkzaam te zijn ten bate van – of steun te verlenen, dan wel uitvoering te geven aan projecten van algemeen maatschappelijk belang en bovendien van ideële en sociale strekking.
 3. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De Stichting beoogt haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Opvang en verzorging aan te bieden aan roofdieren in nood, met name, maar niet uitsluitend, aan generaties lang gekooide in Europa geboren dieren.
 2. Het rehabiliteren van roofdieren naar hun oorspronkelijk leefgebied.
 3. Samenwerkingen aan te gaan om haar doel te bereiken.
 4. Beleidsveranderingen te bewerkstelligen bij overheden.
 5. Preventieve en educatieve voorlichting te geven aan het publiek.

De Stichting beoogt geen winst en de Belastingdienst heeft per 26 oktober 2011 Stichting Leeuw aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit:

 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Subsidies en donaties
 • Alle andere verkrijgingen en baten

KvK nummer 53857836

RSIN nummer 851046411

ANBI-logo