Projecten Stichting Leeuw

Stichting Leeuw werkt aan verschillende projecten in binnen- en buitenland.

Alle projecten dragen direct bij aan de missie en doelstellingen van Stichting Leeuw:

  1. Opvangen van grote katachtigen die zijn gebruikt voor menselijk vermaak
  2. Goede en veilige huisvesting en bevorderen van natuurlijk gedrag ten behoeve van het welzijn van de dieren
  3. Herplaatsen van daarvoor geschikte dieren naar een opvang die hun natuurlijke habitat zo dicht mogelijk benadert
  4. Educatie geven over het lot van grote katachtigen
  5. Bijdragen aan soortbehoudprogramma’s

Hieronder ziet u de doelstellingen en de projecten die bijdragen aan deze doelstelling.
Door te klikken op de projectnaam krijgt u toegang tot de projectinformatie.

De hoogste prioriteit hebben de projecten met betrekking tot uitbreiding van de opvangcapaciteit. Deze projecten dragen bij aan twee belangrijke doelstellingen van Stichting Leeuw: “opvangen van grote katachtigen” en “herplaatsen van dieren naar een zo natuurlijk mogelijke habitat”.

Uitbreiding van opvangcapaciteit

Met tientallen grote katachtigen in opvang is het centrum van Stichting Leeuw in Nederland vól. En het blijft een ongelofelijk groot probleem om plaatsen vrij te maken voor de dieren die op dit moment op de wachtlijst staan.

Er is continu aanbod van grote katachtigen in nood, die behoefte hebben aan een opvangplek. Op dit moment staan er 22 dieren op de wachtlijst.

Lees meer over de projecten die hieraan bijdragen:
Herplaatsen leeuwen naar Zuid-Afrika

Goede en veilige huisvesting en bevorderen van natuurlijk gedrag ten behoeve van het welzijn van de dieren

Er is al veel bereikt in de 10 jaar dat Stichting Leeuw bestaat. Er zijn totaal 65 dieren gered en al 16 leeuwen verhuisd naar een mooi verblijf in Zuid-Afrika.
Het betekent ook dat er onderhoud nodig is aan de binnenverblijven en binnenbaan.

Lees meer over de projecten die hieraan bijdragen:
Onderhoud verblijven en binnenbaan opvangcentrum Stichting Leeuw

Herplaatsen van daarvoor geschikte dieren naar een opvang die hun natuurlijke habitat zo dicht mogelijk benadert

In Zuid-Afrika en Thailand zijn mogelijkheden om de dieren een nog beter leven te bieden in grotere verblijven. In een klimaat en natuurlijke omgeving dichtbij de originele habitat van de wilde leeuwen en tijgers. Een deel van de dieren in het opvangcentrum in Nederland komt in aanmerking voor herplaatsing naar een van deze locaties.

Lees meer over de projecten die hieraan bijdragen:
Herplaatsen leeuwen naar Zuid-Afrika


Educatie geven over het lot van grote katachtigen

Er is veel dierenleed in de wereld; bewust en onbewust doen we er misschien allemaal wel aan mee.
Leer meer hierover in de educatieruimte van Stichting Leeuw: van circusdieren, schattige knuffelleeuwen en Chinese geneesmiddelen tot ernstig bedreigde Siberische tijgers.
De boodschap verspreiden… bij jong en oud komt de boodschap nog beter over met interactieve educatie. Het is een grote wens van Stichting Leeuw om dit te realiseren.

Lees meer over de projecten die hieraan bijdragen:
Interactieve educatie voor de jeugd bij Stichting Leeuw 

Bijdragen aan soortbehoudprogramma’s

Er wordt altijd gekeken naar mogelijkheden om met de dieren in het opvangcentrum bij te dragen aan soortbehoudprogramma’s voor de diersoort in het wild.

Lees meer over de projecten die hieraan bijdragen:
Soortbehoudprogramma Siberische tijger